Wybierz UNESCO
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
 ©  

Miasto hanzeatyckie Lubeka

Lubeka, niekwestionowana królowa Hanzy, została założona w roku 1143 jako pierwsze „zachodnie miasto na bałtyckim wybrzeżu” i stanowiła wzór świetności dla całej rodziny hanzeatyckich miast w strefie nadbałtyckiej. Średniowieczne stare miasto jest jednym z najbardziej znaczących wytworów gotyku ceglanego i przypomina o wielkiej przeszłości dawnego centrum światowego handlu.

Historyczny rdzeń miasta hanzeatyckiego Lubeki został uznany w 1987 roku po raz pierwszy jako całe stare miasto w północnej Europie za światowe dziedzictwo kulturowe UNESCO. Nad otoczoną przez wodę starówką z zabytkowym rynkiem góruje siedem kościelnych wież. Lubeka przez wieki była kojarzona z wolnością, sprawiedliwością i dobrobytem. Zabytkowa zabudowa z rozmaitych okresów: gotyku, renesansu, baroku i klasycyzmu, alejki i ulice, kościoły i klasztory, mieszczańskie kamienice, dzielnice rzemieślnicze i miejskie fortyfikacje jeszcze dzisiaj przypominają o czasach świetności Lubeki . Otoczona wodą starówka, zdominowana przez siedem wież pięciu głównych kościołów, obrazuje żywą od 1000 lat historię i jako znakomity przykład gotyku ceglanego została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Należy tutaj kwartał wokół ratusza, klasztor zamkowy, domy czcigodnych patrycjuszy pomiędzy kościołem św. Piotra a katedrą, zasobniki soli na brzegu Trawny i oczywiście Brama Holsztyńska, symbol miasta i jednocześnie muzeum do zwiedzania i doświadczania. Przejażdżka po porcie stanowi ukoronowanie zwiedzania Lubeki podobnie jak odwiedziny w domach mieszczańskich poświęconych trzem laureatom nagrody Nobla, Tomaszowi Mannowi, Willy'emu Brandtowi i Günterowi Grassowi. Warto również, w miarę możliwości, zobaczyć Tydzień Trevemünde, odbywające się przed bramami miasta, sportowe wydarzenie żeglarskie ekstraklasy i jednocześnie festyn ludowy. Wieczorna wędrówka po knajpkach jest również punktem obowiązkowym w programie zwiedzania Lubeki: gdy dzień dobiega końca w licznych knajpach, barach, restauracjach, klubach i dyskotekach budzi się nocne życie. Przy czym wcześniej koniecznie trzeba się posilić oryginalnym lubeckim marcepanem – od setek lat pysznym symbolem miasta i cenioną na całym świecie słodką pokusą.


Impressum | © 2012 UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V. | gefördert aus den Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt